Pirkko Valtanen , poliitikko
Etusivu
Olen...
Kirjoitukset
Kuvat
Kalenteri
Lähde mukaan!
Pirkon matkaan 2017

Hyvät toverit ja ystävät!

Olemme nyt kansalaissodan 1918 uhrien muistokummulla. Meidän ja tulevien sukupolvien on aina osoitettava suurta kunnioitusta ja kiitollisuutta näille uhreille. Vaikka ne monessa perheessä ja suvussa koettiin silloin ja myöhemminkin erittäin koskettavina, dramaattisina ja epäoikeudenmukaisina, niin näitä uhreja ei annettu turhaan.

Silloin oli vastakkainasettelu todella käsin kosketeltavaa. Kartanonherrat vaativat entistä enemmän entistä suurempia ponnistuksia torppareiltaan ja palkollisiltaan kartanon tuoton parantamiseksi. Ruukin patruunat ja grynderit käsittelivät omia työläisiään hyvin mielivaltaisesti vain oman tehtaan tai rakennusyhtiön tuoton parantamiseksi ja sitä kautta voiton maksimoimiseksi. Maatyöläisiä käsiteltiin vain välttämättömänä paheena auran kahvojen jatkeena ruukin työläisiä koneen osina, ei heitäkään ihmisinä.

Onko vastakkainasettelu nyky-Suomessa poistunut? Siihen joudun toteamaan, että valitettavasti ei. Tämän päivän kartanonherroja ovat kasvottomat useasti kansainväliset institutionaaliset rahasto-omistajat teollisuutemme osakkeiden haltijoina. Huolestuttavinta on nyt kuunnella niitä uutisia, että myös valtionyhtiöiden yksityisomistusosuuksia valtaa entistä enemmän nämä samat uudet kartanonherrat, kasvottomat rahastot. Näitä uusia kartanonherroja ei kiinnosta mikään muu kuin sijoitetun pääoman mahdollisimman korkea ja nopea tuoton ulosmittaaminen.

Nämä kasvottomat, lähes laitostuneet, omistajat ovat vaeltavaa joukkoa, jotka hakevat vain aina uutta kohdetta mistä saadaan mahdollisimman hyvä tuotto mahdollisimman nopeasti. Siksi he eivät koe vastuuta omistamiensa teollisuuslaitosten tai muun tuotannon tulevaisuudesta. On jotenkin häkellyttävää kuunnella suurtenkin perinteisten suomalaisten yritysten nykyisten toimitusjohtajien lausuntoja siitä, että heidän tärkein sidosryhmänsä on osakkeenomistajat. Ei asiakkaat, ei tuloksen todellisuudessa tekevä henkilökunta.

Siksi on viime vuosien aikana jouduttu lukemaan aina uusiutuvia uutisia tehtaiden lakkauttamisista, irtisanomisista ja lomautuksista, joita perustellaan pörssiyhtiöissä tuoton parantamisella. Ei tuottavuuden parantamisella. Lyhytaikaisen ja mahdollisimman korkean tuotto-odotuksen ajamana nämä uudet kartanonherrat tekevät vääjäämättömästi sellaisia virhearvioita, jotka ovat tuhoisia suomalaisen teollisuuden tulevaisuudelle.

Nyt on aika nostaa uusi kapinalippu ylös, jossa lukee Pro suomalainen teollisuus. Suomalaiset teollisuusyritykset tarvitsevat nyt omistajia, jotka kokevat myös laajemmassa mitassa yhteiskunnallista vastuuta ja isänmaallista omistajaotetta. Tähän sinivalkoisen omistuksen ja sitä kautta teollisuutemme toiminnan laajenemisen varmistamiseksi maamme rajojen sisäpuolella on omistajarakenteessa meillä mahdollisuus vaikuttaa.

Meidän tulee yhdessä nyt aktiivisella, aggressiivisella kampanjalla huolehtia siitä, että seuraava eduskunnan kokoonpano tulee varmistamaan uusilla ohjeistuksilla, että valtio ei tule luopumaan ainoastakaan suomalaisen teollisuuden osakkeestaan. Päinvastoin, on valtion omistusta määrätietoisesti lisättävä. Varmistamalla todella suuri rökälevoitto sosialidemokraateille ja vasemmistoliiton menestyminen tulevissa eduskuntavaaleissa on tämä ensimmäinen Pro suomalainen teollisuus -kampanjan torjuntavoittolaukaukset.

Toinen rintama on meidän työeläkerahastomme. Meidän tulee muistaa se tosiasia, että suomalainen työmies ja -nainen on siirtänyt omaa palkkaansa rahastoiviin työeläkeyhtiöihin. Näiden hallinnossa istuu ammattiyhdistysliikkeen edustajia. Meidän tulee velvoittaa heitä määrätietoisesti vaatimaan näitä työeläkerahastojen sijoituksia suomalaisen teollisuusosakesalkkujen vahvistamiseen sinivalkoisella pääomalla.

Työntekijöillä, meillä kaikilla, on myös oikeus ja velvollisuus vaatia, että työnantajamme sijoittaa meidän työeläkevarantomme sellaisiin suomalaisiin eläkeyhtiöihin, jotka ovat valmiit laajamittaiseen sinivalkoisen omistuksen vahvistamiseen suomalaisessa teollisessa toiminnassa. Näin me voimme omalta osaltamme kaventaa näiden uusien kartanonherrojen kasvottomien laitostuneiden sijoitusrahastojen valtaa heilutella suomalaista teollista tuotantoa ja sitä kautta työllisyyttä.

Meidän tulee muistaa SAK:n puheenjohtaja Vuoren Palkkatyöläisessä 8.9.1944 esittämä viesti: "Näissä suurissa jännityksissä, joihin kansamme on nyt joutumassa, ei kestetä, ellei työväestön mielipiteille ja oikeutetuille vaatimuksille anneta suurempaa arvoa kuin tähän asti." Silloin oli alkamassa Suomen jälleenrakentaminen. Nyt on alkamassa vastaavanlainen erittäin vaativa projekti Suomen menestyminen globaalissa uudessa markkinataloudessa suomalaisen hyvinvoinnin säilyttämisestä suomalaisen teollisuuden tulevaisuudesta ja meidän kaikkien työllisyydestä.

Tämä kampanja, mitä meidän nyt tulee aloittaa tästä vapusta, on omalta osaltaan kunnianosoitus näitä uhreja kohtaan, joiden kummulla vietämme tänään muistohetkeä.

Yhteystiedot:

Pirkko Valtanen
p.valtanen.valtanen (at) luukku.com
+358 403053233