Pirkko Valtanen , poliitikko
Etusivu
Olen...
Kirjoitukset
Kuvat
Kalenteri
Lähde mukaan!
Pirkon matkaan 2017

Sosiaaliturvan kestotesti

Työmarkkinajärjestöt saivat tammikuussa aikaan kelpo esityksen työttömyysturvan parantamiseksi. Pelastiko talouteen ryminällä tullut lama meidät sosiaaliturvan totaaliselta alasajolta, jää nähtäväksi. Tammikuun lopulla Sata - komitea kaikeksi onneksi yhtyi työmarkkinajärjestöjen esityksiin. Voimme helpotuksesta huokaisten todeta, että onneksi näin tapahtui. Huomioitavaa asiassa on se, että neuvotteleminen on palautunut työmarkkinaosapuolten neuvottelupöytään. On tärkeää, että asioista voivat vaikuttaa myös niiden kansalaisten edunvalvojat, joita neuvottelujen lopputulos suurimmalta osin koskettaa. Silloin voidaan eri alojen asiantuntemus hyödyntää jo sopimuksen luonnosvaiheessa. Lopputuloksesta tulee näin toimiva ja kaikkien osapuolten kannalta hyvä ja ehdotetun sopimuksen kanssa voidaan niin sanotusti ”elää”.

Yhteiskunnan turvaverkon kestotesti näyttää olevan edessämme laajempana ja nopeammin kuin osasimme arvatakaan. Lähes jokaisen työpaikan rallin pikataipaleen kurvissa on henkilöstöä lentänyt ulos. Tämän hetken työelämään peilaten on todella hyvä asia, että annetussa sopimusehdotuksessa työttömyysturvan paluuehto lyhenee. Tällä uudistuksella helpotetaan kansalaisten pysymistä ja pääsemistä ansiosidonnaisen päivärahan piiriin. Annetussa esityksessä myös muutosturvan mukanaan tuoman työllistymisohjelmalisän maksuaika pitenee hieman ja mikä parasta sen piiriin pääsee tietyn lomautusajan jälkeen myös lomautetut. Tällä hetkellä lomautettuna olevat jäävät armottomasti tämän etuuden ulkopuolelle. Kaavailtu vuorotteluvapaan vakinaistaminen luo turvallisuutta tilanteeseen, jossa halutaan syystä tai toisesta ottaa aikalisä työelämästä. Yhä useammalla on tilanne, jossa halutaan vapaata esimerkiksi ikääntyvien vanhempien hoitamiseen. Se mahdollisuus halukkaille suotaisiin edelleen. Kelamaksun poisto työnantajille on erittäin merkittävä asia, se on osa yrityksille suunnattua elvytystä ja siten yritysten toimintaedellytykset paranevat. Summa summarum, kokonaisuutena ottaen esitys on hyvä. Erityisen tyytyväisiä voimme olla siihen, että sopimus saatiin syntymään porvarihallituksen aikana. Sosiaalitupoksi nimetty esitys parantaa työttömyysturvaa, sillä se luo mahdollisuuden kansalaisten perusturvatason säilymiselle työttömyyden kohdatessa. Työllisyysnäkymät huomioon ottaen kyyti olisi voinut olla huomattavasti kylmempää. Jääkäämme toiveikkaina odottamaan asioiden loppuun saattamista. Toivotan kaikille lukijoille aurinkoista kevättä ja jaksamista tässä työelämän turbulenssissa. Toivottavasti joku hiekoittaa työelämän kurvit, ettei enää kovin moni lentäisi kyydistä.

Pirkko Valtanen,
pääluottamusmies

Yhteystiedot:

Pirkko Valtanen
p.valtanen.valtanen (at) luukku.com
+358 403053233