Pirkko Valtanen , poliitikko
Etusivu
Olen...
Kirjoitukset
Kuvat
Kalenteri
Lähde mukaan!
Pirkon matkaan 2017

Minua pyydettiin puhumaan tähän tilaisuuteen ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä. Minä, henkeen ja vereen ay-ihminen, voisin helposti puhua aiheesta vaikka kolme tuntia sen kummemmin hengästymättä, mutta tässäpä hieman ajatuksiani illan teemaan nähden.

Meidän on hyvä kuulua, voisi jopa sanoa että syytä kuulua, oman alamme ammattiliittoon paitsi työehtojen ja niiden noudattamisen vuoksi, myös ns. henkisen hyvinvoinnin asioissa. On ongelma mikä tahansa, sen kanssa et ole silloin yksin. Työpaikkatason liiton edustajia ovat pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Heidän toimen kuvaansa kuuluu kaikenlainen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Joillain ammattiliitoilla on tarjolla jopa koulutusta ja opastusta luottamushenkilöille eri tilanteita varten.

On erityisen tärkeää että kuulutaan ammattiliittoon myös niin sanotun yleissitovuuden vuoksi. Se tarkoittaa sitä että suurin osan alansa työntekijöistä kuuluu oman alan liittoon. Silloin kun neuvotellaan työehtosopimuksista, on sellaisella liitolla suurempi painoarvo neuvottelupöydässä. Suomeksi se tarkoittaa sitä että jäsenistö on neuvottelijoiden takana ja tukena. Näin toimien saadaan neuvotteluille paras lopputulos. Myös niissä neuvotteluissa sovitaan pelisäännöistä eri tilanteissa työpaikoilla. Suomen järjestäytymisaste on noin 80%, se on hyvä maailman laajuisesti katsottuna, mutta on vielä aloja joissa se ei ole kovin korkea.

Kiusatuksi tulleen on hankala ja vaikea usein puhua asiasta kenellekään. Asia on tosi kipeä ja vaikea pukea sanoiksi. Työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies ovat molemmat vaitiolovelvollisia, heille voi asioista kertoa. Näin pääluottamusmiehen näkökulmasta usein tulee eteen se vaikeus kun henkilö kertoo kokemastaan, hän kieltää asian viemisen teenpäin leimautumisen pelosta työnantajaan päin. Vaikea tilanne, joskus henkilö suostuu jatkotoimiin, mutta ei läheskään aina. Siinä tilanteessa on edunvalvojakin voimaton. Tiedetään että asia hiertää puolin ja toisin, mutta kädet on sidottu. Toisaalta ymmärtää henkilönkin suhtautumisen asiaa, koska nykyään työelämä on mennyt yhä hektisemmäksi ja kiivaammaksi ja myös raadollisemmaksi. Mikään työpaikka kun ei nykyään ole ns. varma. Pelko työpaikan menettämisestä on meillä monella ihan liian konkreettista. Vähennystilanteissa nämä asiat vielä kärjistyy.

Toinen asia jota syytä meidän kaikkien tykönämme miettiä on niinkin hauska asia kun vitsit. Meillä kaikilla on erilainen sietokyky esim. härskien vitsien sietämisessä. Tulee tuntea porukka tosi hyvin ennen kuin sellaisia kannattaa viljellä.

Vaikeimpia tilanteita on silloin kun kiusaaja onkin esimies. Asiaa on ensinnäkin äärimmäisen vaikea todentaa saati sitten saada asiaa eteenpäin. Ehdottoman väärin on poistaa kiusattu työpisteestä tai jopa työpaikalta. Hyvä on kuitenkin muistaa että esimiehelläkin on esimies, jonka velvollisuus on asiaan puuttua. Tässä tilanteessä luottamusmies ja tai työsuojeluvaltuutettu on avainasemassa. Usein olen pohtinut näitä yleensäkin johtamiseen liittyviä asioita, niiden kanssa kun olen työni puolesta koko ajan tekemisissä. Se neuvotteleva vastapuoli on aina jonkin toiminnon johtaja. Opetetaanko meillä johtajille henkilöstöjohtamista ja miten toimitaan kun tiukka tilanne tulee päälle. Onko johtajakoulutuksen sisältö tarpeeksi henkilötasolla, ainoa pysyvä kun työelämässä tuppaa olemaan muutos. Onko johtamistaito liian paljon luonne kysymys? Olen aina ollut ja varmaan tulen olemaankin sitä mieltä että kaikista ei tule johtajia vaikka kävisivät koulua koko ikänsä ja taas joku toinen on ns. syntynyt johtajan päivänä eli on synnynnäisesti lahjakas johtamistaidoissa.

Kaikkien kemiat eivät vain kohtaa, sekin on hyväksyttävä. Työpaikan hiljaisista on syytä pitää huolta, hän joka päästää paineet ulos kun joku asia harmittaa, se helpottaa häntä ja usein myös ympärillä oleviakin, mutta entä se hiljaisempi työkaveri. Työpaikalla tulee ottaa huomioon, että kaikki henkilön käyttäytymiset eivät johdu työpaikasta vaan myös kotona voi olla ongelmia. Kaikki me kannamme kaikki asiamme mukanamme.

Työsuojelu – ja luottamusmiesorganisaatio ovat ratkaisevassa roolissa, lain mukaan tsv.n valitsee henkilöstö keskuudestaan. Laki velvoittaa valinnan tekemään.

Valitut luottamushenkilöt velvoitetaan olemaan jäsenten tukena erilaisissa tilanteissa. Liittojen organisaatio on heidän ohellaan tukemassa jäseniä, mutta huomio sanalle jäsenille. Jos ei kuulu liittoon ei palvelua voi saada, koska henkilöltä ei ole valtuutusta asioiden hoitamiseen.

Pirkko Valtanen, Metallin liittohallituksen-, SAK.n valtuuston-, Raahen kaupunginvaltuuston jäsen.

Yhteystiedot:

Pirkko Valtanen
p.valtanen.valtanen (at) luukku.com
+358 403053233